Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
gacafe
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 16/1/2011

Tổng Lượt Xem:  32642

94 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá
Từng giọt ... Từng giọt... rơi vào lòng... tha thiết...!
Vừa ghé thăm
20/04/2011