Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Hồ Bơi Đồng Khởi
Phân loại:
Địa chỉ: 8 Đồng Khởi, Quận 1
83
 136
funny
31/07/2007 
 
Theo mình thì chỗ này cũng tương đối là sạch sẽ, cũng lịnh sự lắm. Bọn thanh nien mình đi chơi mà có hứng thể thao dưới nước là cứ ghé nơi này làm cái ào là thoải mái liền.
 
Tên người gởi:
Email 1:
Email 2:
Email 3:
Email 4:
Email 5:
Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
Nội dung: