Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Rạp Chiếu Phim Hòa Bình
Phân loại:
Địa chỉ: 240 Đường 3 Tháng 2
24
 29
mouse...
07/04/2011 
 
Rạp hòa bình được cái sảnh rộng nhưng ko đầu tư màn hình nên càng ngày coi càng xuống thấy ko rõ như ngày xưa nữa (ko biết mắt mình có bị cận hay ko?)Nhưng cảm giác là vậy.Nhớ ngày xưa đi coi với nguoi iu hix hix
 
Tên người gởi:
Email 1:
Email 2:
Email 3:
Email 4:
Email 5:
Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
Nội dung: