Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Cửa Hàng Thời Trang Cat
Phân loại:
Địa chỉ: 520 Lê Văn Sỹ
15
 7
nguye...
04/06/2011 
 
Thích nhỉ
 
Tên người gởi:
Email 1:
Email 2:
Email 3:
Email 4:
Email 5:
Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
Nội dung: