Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Bệnh Viện Ung Bướu Tp.Hcm
Phân loại:
Địa chỉ: 3 Nơ Trang Long
22
 92
lunat...
04/06/2011 
 
Bệnh viện này nằm trên đường đến trường của mình, nhìn lớn và độ sộ. Có nhiều khu vực, nhưng mỗi lần vào đây mình hãi lắm. Đông nghịt người, chen lấn.... mệt ơi là mệt.... Qua khu quốc tế thì dệ chịu hơn một chút.
 
Tên người gởi:
Email 1:
Email 2:
Email 3:
Email 4:
Email 5:
Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
Nội dung: