Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
greendragon2989
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 11/3/2009

Tổng Lượt Xem:  6010

36 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá
Cafe 6 lượt xem  Gửi lời cảm ơn  Xem toàn bộ sưu tập

Cafe

63/1 Pasteur, Phuong Ben Nghe, Quan 1 Hồ Chí Minh
26/3/2012
cung tạm
Xóa địa điểm
X
Địa điểm sẽ bị xóa khỏi bộ sưu tập của bạn?
Khi thực hiện xóa địa điểm bạn sẽ bị trừ: -15 điểm tích lũy
Bạn có muốn xóa địa điểm này không?