Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Nguyen Nhu
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 13/3/2008

Tổng Lượt Xem:  12330

61 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá
dịch vụ 10 lượt xem  Gửi lời cảm ơn  Xem toàn bộ sưu tập


94/8A Trần Mai Ninh, Phường 12, Quận Tân Bình Hồ Chí Minh
Loại: Mua sắm
94/8A Trần Mai Ninh, Phường 12, Quận Tân Bình Hồ Chí Minh
Xóa địa điểm
X
Địa điểm sẽ bị xóa khỏi bộ sưu tập của bạn?
Khi thực hiện xóa địa điểm bạn sẽ bị trừ: -15 điểm tích lũy
Bạn có muốn xóa địa điểm này không?