Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Nguyen Nhu
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 13/3/2008

Tổng Lượt Xem:  12332

61 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá
SƯU TẬP (1)    
dịch vụ    2 địa điểm
Quà tặng thiết kế theo yêu cầu
hoitu.vn kênh phân phối sản phẩm
Xóa địa điểm
X
Địa điểm sẽ bị xóa khỏi bộ sưu tập của bạn?
Khi thực hiện xóa địa điểm bạn sẽ bị trừ: -15 điểm tích lũy
Bạn có muốn xóa địa điểm này không?