Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
con_qua_xau_xi
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 6/10/2007

Tổng Lượt Xem:  54089

1288 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 17
4 sao -
 37
3 sao -
 9
2 sao -
 2
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá
29/07/2011
Rất hữu ích!
61
 32
Thị M...
Cảm ơn lời bình trong địa điểm "Công Viên Thủ Lệ"
Gửi tin nhắn
Gửi lời cảm ơn
Vừa ghé thăm
29/07/2011
24/11/2010
27/07/2010
19/04/2011
14/10/2010
24/01/2010
31/03/2011
22/09/2010
12/01/2010