Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
co3vungtau
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 12/1/2012

Tổng Lượt Xem:  24069

349 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
3
0
0
0
4
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá
Đi! Đi! Đi! Ăn! Ăn! Ăn! Enjoy it!
17/01/2012
Rất hữu ích!
0
 7
Hoa T...
Cảm ơn lời bình trong địa điểm "Rạp Chiếu Phim Megastar Hùng Vương"
Gửi tin nhắn
Gửi lời cảm ơn
13/01/2012
Rất hữu ích!
1
 3
Lữ Ki...
Cảm ơn lời bình trong địa điểm "Rạp Chiếu Phim Megastar Hùng Vương"
Gửi tin nhắn
Gửi lời cảm ơn
13/01/2012
Bạn dễ thương thật đấy!
1
 3
Lữ Ki...
Cảm ơn lời bình trong địa điểm "Cửa Hàng Quà Lưu Niệm RED HILL"
Gửi tin nhắn
Gửi lời cảm ơn
12/01/2012
Rất hữu ích!
0
 2
koool...
Cảm ơn lời bình trong địa điểm "Cửa Hàng Quà Lưu Niệm RED HILL"
Gửi tin nhắn
Gửi lời cảm ơn
12/01/2012
Bạn dễ thương thật đấy!
0
 2
koool...
Cảm ơn lời bình trong địa điểm "Cửa Hàng Quà Lưu Niệm RED HILL"
Gửi tin nhắn
Gửi lời cảm ơn
12/01/2012
Bạn dễ thương thật đấy!
0
 2
koool...
Cảm ơn lời bình trong địa điểm "Bún Bò Huế 3A3"
Gửi tin nhắn
Gửi lời cảm ơn
12/01/2012
Rất hữu ích!
0
 2
koool...
Cảm ơn lời bình trong địa điểm "Cửa Hàng Quà Lưu Niệm RED HILL"
Gửi tin nhắn
Gửi lời cảm ơn
Vừa ghé thăm
23/02/2012
12/01/2012
12/01/2012
13/01/2012