Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
cafe1975
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 3/9/2011

Tổng Lượt Xem:  25824

4375 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá
Vừa ghé thăm
28/10/2018
20/11/2011
20/10/2011
03/05/2013
29/10/2011
16/10/2011
08/02/2012
21/10/2011
16/09/2011
cafe1975 chưa viết suy nghĩ của mình
Nhắn tin cho cafe1975
Riêng tư
cafe1975 vừa viết bài trên diễn đàn
Tel : 082.680.3790 địa chỉ: 153 hoàng quốc việt, hà nội chỉ dẫn . hồ hoàn kiếm, big C, nhổn, hà...
10/12/2018   . Viết thảo luận
cafe1975 vừa viết bài trên diễn đàn
Tel : 082.680.3790 địa chỉ: 153 hoàng quốc việt, hà nội chỉ dẫn . hồ hoàn kiếm, big C, nhổn, hà...
10/12/2018   . Viết thảo luận
cafe1975 vừa viết bài trên diễn đàn
Tel : 082.680.3790 địa chỉ: 153 hoàng quốc việt, hà nội chỉ dẫn . hồ hoàn kiếm, big C, nhổn, hà...
10/12/2018   . Viết thảo luận
cafe1975 vừa viết bài trên diễn đàn
Tel : 082.680.3790 địa chỉ: 153 hoàng quốc việt, hà nội chỉ dẫn . hồ hoàn kiếm, big C, nhổn, hà...
10/12/2018   . Viết thảo luận
cafe1975 vừa viết bài trên diễn đàn
Tel : 082.680.3790 địa chỉ: 153 hoàng quốc việt, hà nội chỉ dẫn . hồ hoàn kiếm, big C, nhổn, hà...
10/12/2018   . Viết thảo luận
cafe1975 vừa viết bài trên diễn đàn
Tel : 082.680.3790 địa chỉ: 153 hoàng quốc việt, hà nội chỉ dẫn . hồ hoàn kiếm, big C, nhổn, hà...
10/12/2018   . Viết thảo luận
cafe1975 vừa viết bài trên diễn đàn
Tel : 082.680.3790 địa chỉ: 153 hoàng quốc việt, hà nội chỉ dẫn . hồ hoàn kiếm, big C, nhổn, hà...
10/12/2018   . Viết thảo luận
cafe1975 vừa viết bài trên diễn đàn
Tel : 082.680.3790 địa chỉ: 153 hoàng quốc việt, hà nội chỉ dẫn . hồ hoàn kiếm, big C, nhổn, hà...
10/12/2018   . Viết thảo luận
cafe1975 vừa viết bài trên diễn đàn
Tel : 082.680.3790 địa chỉ: 153 hoàng quốc việt, hà nội chỉ dẫn . hồ hoàn kiếm, big C, nhổn, hà...
10/12/2018   . Viết thảo luận
cafe1975 vừa viết bài trên diễn đàn
Tel : 082.680.3790 địa chỉ: 153 hoàng quốc việt, hà nội chỉ dẫn . hồ hoàn kiếm, big C, nhổn, hà...
08/12/2018   . Viết thảo luận
Xem các nội dung cũ hơn