Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Hứa Thắm
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 28/6/2016

Tổng Lượt Xem:  2884

2090 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá
Vừa ghé thăm
15/09/2017
Hứa Thắm chưa viết suy nghĩ của mình
Nhắn tin cho Hứa Thắm
Riêng tư
Hứa Thắm vừa viết bài trên diễn đàn
Kính gửi: Các đơn vị, cá nhân có nhu cầu tham gia khóa đào tạo nghiệp vụ khai Hải quan điện tử...
25/03/2019   . Viết thảo luận
Hứa Thắm vừa viết bài trên diễn đàn
Kính gửi: Các đơn vị, cá nhân có nhu cầu tham gia khóa đào tạo nghiệp vụ khai Hải quan điện tử...
11/01/2019   . Viết thảo luận
Hứa Thắm vừa viết bài trên diễn đàn
Kính gửi: Các đơn vị, cá nhân có nhu cầu tham gia khóa đào tạo nghiệp vụ khai Hải quan điện tử...
10/12/2018   . Viết thảo luận
Hứa Thắm vừa viết bài trên diễn đàn
Kính gửi: Các đơn vị, cá nhân có nhu cầu tham gia khóa đào tạo nghiệp vụ khai Hải quan điện tử...
26/11/2018   . Viết thảo luận
Hứa Thắm vừa viết bài trên diễn đàn
[THÔNG BÁO] - Mở lớp Khai Hải Quan Điện Tử Chuyên Sâu — Tại Hà Nội ,Bắc Ninh ,Hải Phòng ...
26/11/2018   . Viết thảo luận
Hứa Thắm vừa viết bài trên diễn đàn
Kính gửi: Các đơn vị, cá nhân có nhu cầu tham gia khóa đào tạo nghiệp vụ khai Hải quan điện tử...
14/11/2018   . Viết thảo luận
Hứa Thắm vừa viết bài trên diễn đàn
Kính gửi: Các đơn vị, cá nhân có nhu cầu tham gia khóa đào tạo nghiệp vụ khai Hải quan điện tử...
02/10/2018   . Viết thảo luận
Hứa Thắm vừa viết bài trên diễn đàn
Kính gửi: Các đơn vị, cá nhân có nhu cầu tham gia khóa đào tạo nghiệp vụ khai Hải quan điện tử...
19/09/2018   . Viết thảo luận
Hứa Thắm vừa viết bài trên diễn đàn
Kính gửi: Các đơn vị, cá nhân có nhu cầu tham gia khóa đào tạo nghiệp vụ khai Hải quan điện tử...
05/09/2018   . Viết thảo luận
Hứa Thắm vừa viết bài trên diễn đàn
CHỈ CÒN 3 THÁNG NỮA !!! — KỲ THI CHỨNG CHỈ HẢI QUAN SẼ DIỄN RA!! 📢 📢Ngày 18 tháng...
11/06/2018   . Viết thảo luận
Xem các nội dung cũ hơn