Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
HuynhDucHoang
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 9/11/2013

Tổng Lượt Xem:  3469

111 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá
Vừa ghé thăm
HuynhDucHoang chưa viết suy nghĩ của mình
Nhắn tin cho HuynhDucHoang
Riêng tư
HuynhDucHo... vừa viết bài trên diễn đàn
Căn cứ Nghị định 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư;...
11/12/2013   . Viết thảo luận
HuynhDucHo... vừa viết bài trên diễn đàn
Theo quy định tại thông tư 10/2010/TT-BKH ngày 13/05/2010 quy định rõ khi cá nhân, tổ chức tham...
16/11/2013   . Viết thảo luận
HuynhDucHo... vừa viết bài trên diễn đàn
- Giám sát xây dựng dân dụng và công nghiệp - Giám sát hạ tầng kỹ thuật - Giám sát giao...
16/11/2013   . Viết thảo luận
HuynhDucHo... vừa viết bài trên diễn đàn
Theo quy định của Bộ Xây Dựng tại thông tư số 25/2009/TT-BXD ngày 29/07/2009 Áp dụng cho các cá...
14/11/2013   . Viết thảo luận
HuynhDucHo... vừa viết bài trên diễn đàn
Theo quy định tại thông tư 10/2010/TT-BKH ngày 13/05/2010 quy định rõ khi cá nhân, tổ chức tham...
13/11/2013   . Viết thảo luận
HuynhDucHo... vừa viết bài trên diễn đàn
Theo quy định của Bộ Xây Dựng tại thông tư số 25/2009/TT-BXD ngày 29/07/2009 Áp dụng cho các cá...
13/11/2013   . Viết thảo luận
HuynhDucHo... vừa viết bài trên diễn đàn
Kể từ ngày 01/01/2009 phải có chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Nghị định 99/20/NĐ-CP của...
11/11/2013   . Viết thảo luận
HuynhDucHo... vừa viết bài trên diễn đàn
Theo quy định của Bộ Xây Dựng tại thông tư số 25/2009/TT-BXD ngày 29/07/2009 Áp dụng cho các cá...
11/11/2013   . Viết thảo luận
HuynhDucHo... vừa viết bài trên diễn đàn
Căn cứ Nghị định 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư;...
10/11/2013   . Viết thảo luận
HuynhDucHo... vừa viết bài trên diễn đàn
Kể từ ngày 01/01/2009 phải có chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Nghị định 99/20/NĐ-CP của...
09/11/2013   . Viết thảo luận
Xem các nội dung cũ hơn