Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
ngat123
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 5/5/2015

Tổng Lượt Xem:  2975

2170 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá
Vừa ghé thăm
ngat123 chưa viết suy nghĩ của mình
Nhắn tin cho ngat123
Riêng tư
ngat123 vừa viết bài trên diễn đàn
Nhằm đắp ứng nhu cầu của các đơn vị, cá nhân muốn tìm hiểu và bổ sung thông kiến thức thông tin...
17/02/2017   . Viết thảo luận
ngat123 vừa viết bài trên diễn đàn
Nhằm đắp ứng nhu cầu của các đơn vị, cá nhân muốn tìm hiểu và bổ sung thông kiến thức thông tin...
17/02/2017   . Viết thảo luận
ngat123 vừa viết bài trên diễn đàn
V/v mở lớp học chứng chỉ đấu thầu theo Luật Đấu Thầu 43 và nghị định 63 - Căn cứ Luật Đấu...
17/02/2017   . Viết thảo luận
ngat123 vừa viết bài trên diễn đàn
VIỆN ĐÀO TẠO VÀ HỢP TÁC GIÁO DỤC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập — Tự do...
16/02/2017   . Viết thảo luận
ngat123 vừa viết bài trên diễn đàn
VIỆN ĐÀO TẠO VÀ HỢP TÁC GIÁO DỤC THÔNG BÁO LỚP CHUYÊN VIÊN CHÍNH Viện Đào Tạo và Hợp Tác...
16/02/2017   . Viết thảo luận
ngat123 vừa viết bài trên diễn đàn
VIỆN ĐÀO TẠO VÀ HỢP TÁC GIÁO DỤC THÔNG BÁO LỚP CHUYÊN VIÊN CHÍNH Viện Đào Tạo và Hợp Tác...
16/02/2017   . Viết thảo luận
ngat123 vừa viết bài trên diễn đàn
VIỆN ĐÀO TẠO VÀ HỢP TÁC GIÁO DỤC THÔNG BÁO LỚP CHUYÊN VIÊN CHÍNH Viện Đào Tạo và Hợp Tác...
16/02/2017   . Viết thảo luận
ngat123 vừa viết bài trên diễn đàn
VIỆN ĐÀO TẠO VÀ HỢP TÁC GIÁO DỤC THÔNG BÁO LỚP CHUYÊN VIÊN CHÍNH Viện Đào Tạo và Hợp Tác...
16/02/2017   . Viết thảo luận
ngat123 vừa viết bài trên diễn đàn
VIỆN ĐÀO TẠO VÀ HỢP TÁC GIÁO DỤC THÔNG BÁO LỚP CHUYÊN VIÊN CHÍNH Viện Đào Tạo và Hợp Tác...
16/02/2017   . Viết thảo luận
ngat123 vừa viết bài trên diễn đàn
THÔNG BÁO “Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đo bóc tách khối lượng và lập dự toán” Căn...
11/02/2017   . Viết thảo luận
Xem các nội dung cũ hơn