Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
chethai521
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 10/11/2008

Tổng Lượt Xem:  20080

623 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá
Vừa ghé thăm
13/02/2012
01/08/2011
05/07/2011
08/02/2012
08/07/2011
05/07/2011
01/02/2012
07/07/2011
05/07/2011
chethai521 chưa viết suy nghĩ của mình
Nhắn tin cho chethai521
Riêng tư
chethai521 vừa viết lời bình cho địa điểm Chè Mè Đen
CHÈ THÁI 521 NGUYỄN TRI PHƯƠNG ĂN KHÔNG NGON KHÔNG TÍNH TIỀN CHÈ THÁI 15.000 SÂM BỔ LƯỢNG 12.000 COCKTAIL 12.000 CHÈ BA MÀU 12.000 CHÈ BƯỞI 12.000 CHÈ THẬP...
25/03/2012   Thích . Phản hồi
chethai521 vừa viết lời bình cho địa điểm Chè 75
CHÈ THÁI 521 NGUYỄN TRI PHƯƠNG ĂN KHÔNG NGON KHÔNG TÍNH TIỀN CHÈ THÁI 15.000 SÂM BỔ LƯỢNG 12.000 COCKTAIL 12.000 CHÈ BA MÀU 12.000 CHÈ BƯỞI 12.000 CHÈ THẬP...
25/03/2012   Thích . Phản hồi
chethai521 vừa viết lời bình cho địa điểm Quán Chè Xôi 111
CHÈ THÁI 521 NGUYỄN TRI PHƯƠNG ĂN KHÔNG NGON KHÔNG TÍNH TIỀN CHÈ THÁI 15.000 SÂM BỔ LƯỢNG 12.000 COCKTAIL 12.000 CHÈ BA MÀU 12.000 CHÈ BƯỞI 12.000 CHÈ THẬP...
25/03/2012   Thích . Phản hồi
chethai521 vừa viết lời bình cho địa điểm Chè Thanh Tâm
CHÈ THÁI 521 NGUYỄN TRI PHƯƠNG ĂN KHÔNG NGON KHÔNG TÍNH TIỀN CHÈ THÁI 15.000 SÂM BỔ LƯỢNG 12.000 COCKTAIL 12.000 CHÈ BA MÀU 12.000 CHÈ BƯỞI 12.000 CHÈ THẬP...
25/03/2012   Thích . Phản hồi
chethai521 vừa viết lời bình cho địa điểm Chè Tàu Hà Ký
CHÈ THÁI 521 NGUYỄN TRI PHƯƠNG ĂN KHÔNG NGON KHÔNG TÍNH TIỀN CHÈ THÁI 15.000 SÂM BỔ LƯỢNG 12.000 COCKTAIL 12.000 CHÈ BA MÀU 12.000 CHÈ BƯỞI 12.000 CHÈ THẬP...
25/03/2012   Thích . Phản hồi
chethai521 vừa viết lời bình cho địa điểm Chè Nam Bộ
CHÈ THÁI 521 NGUYỄN TRI PHƯƠNG ĂN KHÔNG NGON KHÔNG TÍNH TIỀN CHÈ THÁI 15.000 SÂM BỔ LƯỢNG 12.000 COCKTAIL 12.000 CHÈ BA MÀU 12.000 CHÈ BƯỞI 12.000 CHÈ THẬP...
25/03/2012   Thích . Phản hồi
chethai521 vừa thêm địa điểm mới
521 Nguyễn Tri Phương, Phường 8, Quận 10
07/07/2011   . Viết lời bình
chethai521 viết thảo luận
CHÈ THÁI 521 NGUYỄN TRI PHƯƠNG ĂN KHÔNG NGON KHÔNG TÍNH TIỀN CHÈ THÁI 15.000 SÂM BỔ LƯỢNG 12.000 COCKTAIL 12.000 CHÈ BA MÀU 12.000 CHÈ BƯỞI 12.000 CHÈ THẬP CẨM 12....
25/03/2012  
chethai521 vừa thêm địa điểm mới
521 Nguyễn Tri Phương, Phường 8, Quận 10
28/07/2011   . Viết lời bình
chethai521 viết thảo luận
CHÈ THÁI 521 NGUYỄN TRI PHƯƠNG ĂN KHÔNG NGON KHÔNG TÍNH TIỀN CHÈ THÁI 15.000 SÂM BỔ LƯỢNG 12.000 COCKTAIL 12.000 CHÈ BA MÀU 12.000 CHÈ BƯỞI 12.000 CHÈ THẬP CẨM 12....
25/03/2012  
chethai521 vừa thêm địa điểm mới
521 Nguyễn Tri Phương, Phường 8, Quận 10
09/07/2011   . Viết lời bình
chethai521 viết thảo luận
CHÈ THÁI 521 NGUYỄN TRI PHƯƠNG ĂN KHÔNG NGON KHÔNG TÍNH TIỀN CHÈ THÁI 15.000 SÂM BỔ LƯỢNG 12.000 COCKTAIL 12.000 CHÈ BA MÀU 12.000 CHÈ BƯỞI 12.000 CHÈ THẬP CẨM 12....
25/03/2012  
chethai521 vừa thêm địa điểm mới
521 Nguyễn Tri Phương, Phường 8, Quận 10
16/07/2011   . Viết lời bình
chethai521 viết thảo luận
CHÈ THÁI 521 NGUYỄN TRI PHƯƠNG ĂN KHÔNG NGON KHÔNG TÍNH TIỀN CHÈ THÁI 15.000 SÂM BỔ LƯỢNG 12.000 COCKTAIL 12.000 CHÈ BA MÀU 12.000 CHÈ BƯỞI 12.000 CHÈ THẬP CẨM 12....
25/03/2012  
Xem các nội dung cũ hơn